Καθαρισμός χαλιών
Αποτέλεσμα εικόνας για XALIA
Ανταποκρινόμενοι στις επιθυμίες σας δημιουργήσαμε  από το 2009 την υπηρεσία καθαρισμού και φύλαξης των χαλιών σας, μηχανής, χειροποίητων, φλοκάτων, μοκετών, Μπουχάρα, μεταξωτά κ.α. Η φύλαξη είναι για μία σεζόν και παρέχεται δωρεάν. Επίσης μπορούμε να επιδιορθόσουμε τα χαλιά σας είτε είναι μηχανής είτε είναι χειροποίητα.

Σχόλια